مدیریت ایمنی (HSE)

ساخت و نصب سازه های فلزی و سوله مستلزم رعایت دقیق نکات ایمنی و استفاده از لوازم ایمنی مناسب در حین عملیات اجرایی میباشد. گروه HSE این شرکت با بهره گیری از متد های روز ایمنی و همینطور مهندسین مجرب .بستری مناسب جهت اطمینان خاطر کارفرمای محترم درحین عملیات ایجاد مینماید که باعث رضایت بیش از پیش و عملیات بدون مخاطره در پروژه میگردد. استفاده از بیمه نامه های معتبر در هر پروژه نیز از جمله مواردی است که مدیریت HSE این شرکت در دستور کار خود قرار داده است.

hse (2)hse (1)
فارسی